Republika e Kosoves

Klinë

Agjenda e Festivalit Kulturor “CAMPING FEST”, edicioni i parë

2019/07/03 - 3:15

Për herë të parë në Klinë ,  “Camping Fest” i cili  promovon: Trashëgimin kulturore, Zhvillimin e turizmit lokal, afirmimin e vlerave kulturore, promovimin e prodhimeve vendore, bujqësore dhe artizanale.