Republika e Kosoves

Klinë

Drejtoria e Inspektoratit në Klinë inspekton hapësirat për parkim dhe produktet më markë te kopjuar tregtare

2018/12/04 - 4:49

Më urdhëresë nga  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe më qëllim të mbrojtjes së konsumatorit, Drejtoria e Inspektoratit në Komunën e Klinës, ka ndërmarr aksion për eliminimin e disa produkteve të operatorëve të cilët kanë kopjuar markën tregtare.

Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe inspektimi i hapësirave për parkim të automjeteve/hapësirat për parkim më qira për verifikim të çmimorës.

Më këtë rast Drejtori i Inspektoratit, Petrit Bekaj, ka thënë se: do të ndërmarrën hapa në përputhje më ligjin për çdo shkelje ligjore e cila dëmton konsumatorin.