Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për dhënien e kontratës – Asfaltimi i rrugëve në Rixhevë, Gllarevë, Stapanicë

2021/06/08 - 2:59

Forma e aplikacionit: Njoftim për dhënien e kontratës – Asfaltimi i rrugëve në Rixhevë, Gllarevë, Stapanicë