Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për dhënien e kontratës – FASADIMI I OBJEKTËVE TE VJETRA, PJESA IZOLIMI I KULMEVE.

2021/09/13 - 9:18

Forma e aplikacionit: Njoftim për dhënien e kontratës – FASADIMI I OBJEKTËVE TE VJETRA, PJESA IZOLIMI I KULMEVE.