Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për dhënien e kontratës – Furnizim me material dhe invertar për çerdhe, Lot -1 Furnizim me invertar për qerdhen e Fëmijëve në Klinë Lot-2 Furnizim me material te nevojshëm për qerdhen e fëmijev

2024/06/20 - 1:13

Forma e aplikacionit: Njoftim për dhënien e kontratës – Furnizim me material dhe invertar për çerdhe, Lot -1 Furnizim me invertar për qerdhen e Fëmijëve në Klinë Lot-2 Furnizim me material te nevojshëm për qerdhen e fëmijev