Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për dhënien e kontratës – Ndërtim i rrugës dhe infrastrukturës nëntokësore në Qeskovë faza II

2022/11/23 - 12:02

Forma e aplikacionit: Njoftim për dhënien e kontratës – Ndërtim i rrugës dhe infrastrukturës nëntokësore në Qeskovë faza II