Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për dhënien e kontratës – Renovimi i objektëve shkollore dhe fushave sportive në Komunën e Klinës- SHFMU “Motrat Qiriazi”

2023/11/17 - 12:55

Forma e aplikacionit: Njoftim për dhënien e kontratës – Renovimi i objektëve shkollore dhe fushave sportive në Komunën e Klinës- SHFMU “Motrat Qiriazi”