Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për kontratë – ASFALTIM I RRUGËVE DHE INFRASTRUKTURËS LOT 1, CARAVIK-ÇABIQ, LOT 2, NDËRTIM I RRUGËVE DHE INFRASTRUKTURËS NËNTOKËSORE NË QESKOVË

2022/06/28 - 8:03

Forma e aplikacionit: Njoftim për kontratë – ASFALTIM I RRUGËVE DHE INFRASTRUKTURËS LOT 1, CARAVIK-ÇABIQ, LOT 2, NDËRTIM I RRUGËVE DHE INFRASTRUKTURËS NËNTOKËSORE NË QESKOVË