Republika e Kosoves

Klinë

NJOFTIM PËR KONTRATË- ASFALTIM I RRUGËVE L1-SHTUPEL-KËRNIC L2-CARAVIK-QABIQ L3-DOBËRDOL

2021/06/14 - 8:30

Forma e aplikacionit: NJOFTIM PËR KONTRATË- ASFALTIM I RRUGËVE L1-SHTUPEL-KËRNIC L2-CARAVIK-QABIQ L3-DOBËRDOL