Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për Kontratë – ASFALTIMI I RRUGËS L1 – NË LAGJE TE QYTETIT DHE LOT 2- NË CARAVIK

2019/05/14 - 8:26

Forma e aplikacionit: Njoftim për Kontratë – ASFALTIMI I RRUGËS L1 – NË LAGJE TE QYTETIT DHE LOT 2- NË CARAVIK