Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për kontratë – FURNIZIM ME KLIMË – KONDENCIONER PËR KABINETIN E KRYETARIT

2022/01/14 - 4:08

Forma e aplikacionit: Njoftim për kontratë – FURNIZIM ME KLIMË – KONDENCIONER PËR KABINETIN E KRYETARIT