Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për kontratë – Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore në Gjurgjevik të Madh

2024/02/09 - 11:45

Forma e aplikacionit: Njoftim për kontratë – Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore në Gjurgjevik të Madh