Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për kontratë – Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore në Grabanicë- Bokshiq- Dollovë

2024/02/09 - 2:25

Forma e aplikacionit: Njoftim për kontratë – Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore në Grabanicë- Bokshiq- Dollovë