Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për kontratë – Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore në Klinë-Shtupel-Kerrnicë

2024/02/09 - 11:47

Forma e aplikacionit: Njoftim për kontratë – Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore në Klinë-Shtupel-Kerrnicë