Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për kontratë – Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore në Perqevë

2024/02/08 - 4:33

Forma e aplikacionit: Njoftim për kontratë – Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore në Perqevë