Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për kontratë – Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore në Videjë-Polce-Paskalicë-Krushevë e Madhe

2024/02/09 - 11:56

Forma e aplikacionit: Njoftim për kontratë – Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore në Videjë-Polce-Paskalicë-Krushevë e Madhe