Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për kontratë – RENOVIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE – RREGULLIMI I NYJEVE SANITARE NE SHKOLLA

2021/06/15 - 9:22

Forma e aplikacionit: Njoftim për kontratë – RENOVIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE – RREGULLIMI I NYJEVE SANITARE NE SHKOLLA