Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për kontratë – SHËRBIME TE TELEFONISË MOBILE PËR NEVOJA TE ADMINISTRATËS KOMUNALE

2022/01/14 - 3:40

Forma e aplikacionit: Njoftim për kontratë – SHËRBIME TE TELEFONISË MOBILE PËR NEVOJA TE ADMINISTRATËS KOMUNALE