Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për rezultate të testit me shkrim për pozitën pedagog shkolle, sipas konkursit të brendshëm 04 Nr. 111-1189/21, të datës 07.04.2021

2021/06/10 - 3:57

Forma e aplikacionit: Njoftim për rezultate të testit me shkrim për pozitën pedagog shkolle, sipas konkursit të brendshëm 04 Nr. 111-1189/21, të datës 07.04.2021