Republika e Kosoves

Klinë

Njoftim për rezultate të testit me shkrim, sipas konkursit të brendshëm 04 Nr. 111-11192/21, të datës 07.04.2021

2021/06/10 - 3:52

Forma e aplikacionit: Njoftim për rezultate të testit me shkrim, sipas konkursit të brendshëm 04 Nr. 111-11192/21, të datës 07.04.2021