Republika e Kosoves

Klinë

Plani Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave 2023-2027 (PDF)

2023/01/18 - 10:29

Forma e aplikacionit: Plani Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave 2023-2027 (PDF)