Republika e Kosoves

Klinë

Procesverbal i takimit me qytetarë me bashkësinë e lokaliteteve në fshatin Drenovc

2022/06/25 - 2:03

Forma e aplikacionit: Procesverbal i takimit me qytetarë me bashkësinë e lokaliteteve në fshatin Drenovc