Republika e Kosoves

Klinë

Procesverbal i takimit me qytetarë me bashkësinë e lokaliteteve në fshatin Zllakuqan

2022/06/25 - 1:57

Forma e aplikacionit: Procesverbal i takimit me qytetarë me bashkësinë e lokaliteteve në fshatin Zllakuqan