Republika e Kosoves

Klinë

Procesverbal nga Debati me Publikun, mbajtur më datë 22.06.2022, në sallën e Kuvendit Komunal Klinë

2022/09/22 - 9:58

Forma e aplikacionit: Procesverbal nga Debati me Publikun, mbajtur më datë 22.06.2022, në sallën e Kuvendit Komunal Klinë