Republika e Kosoves

Klinë

Procesverbal nga Debati me Publikun për shyrtimin e Draft-buxhetit të Komunës së Klinës

2022/09/22 - 10:01

Forma e aplikacionit: Procesverbal nga Debati me Publikun për shyrtimin e Draft-buxhetit të Komunës së Klinës