Republika e Kosoves

Klinë

PROCESVERBALI i seancës së –VII-të rregullt, mbajtur, më 31 korrik/2018

2018/09/13 - 3:02

Forma e aplikacionit: PROCESVERBALI i seancës së –VII-të rregullt, mbajtur, më 31 korrik/2018