Republika e Kosoves

Klinë

Lista e veçantë e pronave të paluajtshme të Komunës së Klinës që planifikohen të jepen në shfrytëzim gjatë vitit 2024

Lista e përgjithëshme e pronave të paluajtshme komunale 28.12.2023

LISTEN E DHËNIES NË SHFRYTËZIM PËR ME PAK SE NJË (1) VIT TË PRONËS SË PALUAJTSHME TË KOMUNËS SË KLINËS – 2023

Lista e veçantë e pronave komunale të cilat parashihen për ti dhënë në shfrytëzim gjatë vitit 2023, datë: 23.12.2022

Lista e përgjithshme e pronave të paluajtshme të komunës së Klinës, datë: 23.12.2022

Lista e dhënies në shfrytëzim për më pak se një vit të pronës së paluajtshme të Komunës së Klinës, datë: 06.12.2022

Lista e veçant e pronave komunale, datë: 30.03.22022