Republika e Kosoves

Klinë

Telefonat me rëndësi

Kryetari i komunës: Zenun Elezaj 039 471 303 – 038200 43700
Nënkryetari i komunës: Marqe Selmanaj 038200 43702
Kryesuesi i Kuvendit : Fadil Gashi 039 471 335 – 038200 43718
Drejtorit Komunale:
Administrata dhe Personeli: Binak Sylaj 038200 43708
Shërbimet Publike dhe Emergjente: Qendrim Millaku 038200 43703
Arsimi: Qemajl Sejdija 038200 43705
Financa Ekonomi dhe Zhvillim: Aziz Desku 038200 43704
Urbanizëm: Enver Berisha 038200 43706
Shëndetësi dhe Mirëqenies Sociale: Agron Bacaj 038200 43720
Inspektoratit: Faruk Smajli 038200 43709
Bujqësi: Lorenc Marleku 038200 43734
Kulturë: Fatjona Gashi 038200 43710
Gjeodozi, Kadastër dhe Pronë: Besnik Marku 038200 43711
Komandant I Stacionit të Policisë, Klinë Kapiten – Ragip Bytyqi 039 471 428
Policia e Kosovës – Klinë Telefoni Kujdestar 039 471 199
Thirrje pa pages Fiks:92 Mobil:192 & 922
Zjarrfiksit 24 Orë 039 471 598
Thirrje pa pages Fiks:93 Mobil:112
Zyra e Alarmimit 039 471 544
Emergjenca – QKMF 24 Orë 039 471 791
Drejtori I QKMF Haxhi Ibishi 039 471 102
Qendra Për Punë Socilae Klinë Ilir Bacaj 039 410 476
Zyra e Prokurimit: Abaz Foniqi 038 200 43 715 – 044 138 913
Zyra për Informim: Samije Gjergji 038 200 43 716 – 044 930 428
Zyra e Teknologjisë Informative Halil BEKAJ 038 200 43 777 – 044 489 995