Republika e Kosoves

Klinë

Raport mbi përfundimin e punimeve të projektit “Ndërtimi i Kanalizimit në Qupevë të Ulët”

2019/05/14 - 1:22

Forma e aplikacionit: Raport mbi përfundimin e punimeve të projektit “Ndërtimi i Kanalizimit në Qupevë të Ulët”