Republika e Kosoves

Klinë

Raporti i performancës komunale për vitin 2019 – Ministria e Pushtetit Lokal

2020/11/20 - 2:26

Forma e aplikacionit: Raporti i performancës komunale për vitin 2019 – Ministria e Pushtetit Lokal