Republika e Kosoves

Klinë

Rekomandimet nga Debati me Publikun lidhur me Draft-buxhetin e Komunës së Klinës 2023-2025

2022/09/22 - 10:12

Forma e aplikacionit: Rekomandimet nga Debati me Publikun lidhur me Draft-buxhetin e Komunës së Klinës 2023-2025