Republika Kosovo

Klina

Misija & Vizija

                          Klina, naš zajednićki prostor kulture, poljoprivrede I građanskog suzivota
 
 Cilj efikasne aktivnosti je povećanje povjerenja ljudi u instituciju i administraciju kroz obezbeđivanje koherentnih odnosa između građana i javne uprave. To je neophodno za funkcionisanje demokratije. Na zvaničnoj internet stranici opštine Klina možete pronaći dokumente i informacije o radu Izvršnog odbora, zakonodavstvu i njegovim organima. To možete jednostavno uraditi prilikim posete u našu veb stranicu i kliknuti na meni koji se nalazi. Cilj je podizati mogućnosti podrške i razmjene ljudskih i materijalnih resursa, poboljšanja rada i povećanja transparentnosti toka javnog novca poreskih obveznika Kline, uz maksimalno povećanje opšteg razvoja i napretka u ovim aspektima: izgradnja multietničkog modernog društva uz tolerantnim vrednostima napredne demokratije, društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja, poštovanje kulturnih, verskih, rasnih i društvenih razlika, poštovanje univerzalnih ljudskih prava, ravnopravnost polova i zdrava mladost, evropske integracije, promovisanje i kulturni razvoj kao i razvoj javnih politika.
 
Kline, mi ćemo zajedno dati sliku lepšeg i savremenog grada u funkciji građana uz evro-zapadsku viziju.

Uključi se

Registriraj se

kalendar

usluge

Pristup službenim dokumentima

Državni portal

Platforma on-line komunikacije

Uplate poreza na imovinu

Licensa

Dozvola

Himna

Gradska karta

E-rekrutisanje

E-administracija

Brošure

Ovlašćenja