Republika Kosovo

Klina

Kancelarija za komunikaciju sa javnošću

Samije Gjergjaj