Republika Kosovo

Klina

ODLUKU O Izmenama i dopunama Pravilnika o opstinskim tafifama, naknadama i kaznama br 01Nr.434-1677/2019 od 25.04.2019

2021/04/01 - 2:19

Oblik aplikacije: ODLUKU O Izmenama i dopunama Pravilnika o opstinskim tafifama, naknadama i kaznama br 01Nr.434-1677/2019 od 25.04.2019