Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E INSPEKTORATIT

Drejtor: Faruk Smajli

 

Datëlindja                                            09.01.1988

Vendlindja                                           Pjetërq i Epërm

Kombësia                                            Shqiptar

Gjendja civile                                      I martuar

Adresa                                                 Pjetërq i Epërm

Numri i telefonit (mobil)                      049 -638-300

e-mail                          faruk.smajli@rks-gov.net

 

ARSIMIMI_______________________________________________      ____________

Universiteti   

10/07 – 12/2011                                 Universiteti Prishtines

Pejë/Kosove

Baqelor për kontabilitet-finance dhe banka

Viti I Mastër për Kontabilitet dhe financa.

 

Shkolla

09/03 – 05/07                          Shkolla e mesme teknike “Shaban Spahija”

Pejë/Kosovë

Elektro teknik i informatikes

 

 

TRAJNIME TË TJERA (listoni vetëm 5 kurse ose seminare)                                           _

Dy nivele te ghuhes angleze dhe seminare te ndryshme.

Praktik për kontabilitet në ndermarrjën “ FRYTI AUDIT ”

Përvojë  punë 4 vjet Kontabilist dhe Menaxher i shitjes në ndermarrjen “SEMIRRA “ në Klinë

Përvojë  punë 3 vjet Kontabilist dhe Menaxher i shitjes në ndermarrjen “AGROFLORENCE SH.P.K  “ dhe“AGRO GROUP FLORENCE SH.P.K  “  në Pjeterq të Poshtëm – Klinë

Përvojë  punë  si Anëtar i Komitetit të Auditimit në Komunën e Klinës që nga data 14.02.2020

Përvojë punë Sherbime të Veqanta – Ekspert i Ekonomisë në Komunën e Klinës nga data 01.10.2021 e deri me 13.12.2021

KUALIFIKIME/ AKTIVITETE TË TJERA  _____________________________________

Njohuritë gjuhësore                     Gjuhe shqipe (/shkëlqyeshëm)

Gjuhe Angleze  (/rrjedhshëm/)

Njohuritë IT-së                                Ms Office  (shkëlqyeshëm)