Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E INSPEKTORATIT

Drejtor: Petrit Bekaj 

– Jurist i Diplomuar 

Tel: 049 413 800

Email: Petrit.Bekaj@rks-gov.net