Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E KADASTRËS, GJEODEZISË DHE PRONËSISË

Drejtor: Besnik Marku

 

Edukimi:
2013/2016 Gjimnazi “Luigj Gurakuqi”, Klinë (Kosovë)
01/10/2016–01/07/2019, Bachelor i Sociologjisë

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Prishtinë (Kosovë)

Tema: “Orientimet e djathta dhe të majta të partive politike në Kosovë”

01/10/2019– 11/06/2021, Master i Sociologjisë

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Prishtinë (Kosovë)

Tema: “Koncepti i vetevendosjes së kombeve në veprën e Fehmi Aganit”

 

 

Praktikat:
10/04/2019–10/05/2019, Gjimnazi “Luigj Gurakuqi”, Klinë (Kosovë)
01/08/2021- 23/09/2021, Portali online “Lajmi.net”, Prishtinë (Kosovë)

 

 

Trajnime:
27/01/2020–29/01/2020, Instituti për kërkime ekonomike “Trendet e Globalizimit”, Ndikimi i globalizimit në kulturë dhe në ekonomi Prishtinë (Kosovë)
1/12/2016, Pjesëmarrës në ligjëratën për HIV projekt nga organizata “SWOK”, Prishtinë (Kosovë)
01/06/2018, Anëtar i vullnetarëve në organizatën “UP Voulentires”, Prishtinë (Kosovë)
1/06/2018, Pjesëmarrës në aktivitetin për 1 Qershor në “Camp Villaggio Italia”, Pejë (Kosovë)

 

Hulumtime:
05/10/2017–15/02/2018, Tema: “10 vjetori i pavarësisë së Kosovës”, pritje, përvojë dhe kujtesë, Prishtinë (Kosovë)
10/10/2018–15/02/2019, Hulumtim më temën “Emrat e qyteteve shqiptare dhe rëndësia qe kane këta emra me emrat e njerëzve”, Prishtinë (Kosovë)
20/02/2019–31/05/2019, Tema: “Hulumtim dhe vrojtim etnografik: Fshati Shishman, Gjakovë”, Gjakovë (Kosovë)

 

Shkathtësitë të gjuhës: 1 deri 5:
Gjuha                                        Konverzimi               Shkrimi               Leximi
Shqipe                                       5                                5                          5
Angleze                                     3                                3                          4