Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E KADASTRËS, GJEODEZISË DHE PRONËSISË

Drejtor: Nikson Daka

 

Gjuha                                        Konverzimi               Shkrimi               Leximi
Shqipe                                       5                                5                          5
Angleze                                     5                                5                          5