Republika e Kosoves

Klinë

VENDIM MBI NDËRPREREJE TË KONTRATËS – FURNZIM ME ZHAVOR PËR MIRËMBAJTJE TË RRUGËVE

2019/03/13 - 11:51

Forma e aplikacionit: VENDIM MBI NDËRPREREJE TË KONTRATËS – FURNZIM ME ZHAVOR PËR MIRËMBAJTJE TË RRUGËVE