Republika e Kosoves

Klinë

Vendim për anulimin e vendimit 01 Nr.06-14837/23 për shtim të buxhetit dhe krijimin e kodit të ri për participim

2023/12/07 - 11:22

Forma e aplikacionit: Vendim për anulimin e vendimit 01 Nr.06-14837/23 për shtim të buxhetit dhe krijimin e kodit të ri për participim