Republika e Kosoves

Klinë

Vendim për dhënien e titullit “Nderi i Qytetit” 2019, Prof. Dr. Marjan Dema

2019/07/10 - 11:15

Forma e aplikacionit: Vendim për dhënien e titullit “Nderi i Qytetit” 2019, Prof. Dr. Marjan Dema