Republika e Kosoves

Klinë

Vendim për miratimin e Planit të Punës dhe Kalendarit vjetor të mbajtjes së mbledhjeve të Kuvendit, komiteteve obligative, komiteteve tjera dhe atyre konsultative për vitin 2019

2019/02/01 - 3:23

Forma e aplikacionit: Vendim për miratimin e Planit të Punës dhe Kalendarit vjetor të mbajtjes së mbledhjeve të Kuvendit, komiteteve obligative, komiteteve tjera dhe atyre konsultative për vitin 2019