Republika e Kosoves

Klinë

Vendim për miratimin e strategjisë së Komunikimit dhe Kontaktit për Komunën e Klinës

2019/02/01 - 3:26

Forma e aplikacionit: Vendim për miratimin e strategjisë së Komunikimit dhe Kontaktit për Komunën e Klinës