Republika e Kosoves

Klinë

Vendim për parcelimin e tokave në Komunën e Klinës

2019/02/01 - 3:30

Forma e aplikacionit: Vendim për parcelimin e tokave në Komunën e Klinës