Republika e Kosoves

Klinë

Vendim për të gjitha kompanit të cilat konkurojnë më rastin e shpalljes se tenderëve dhe ofertave të kryejn obligimet e tatimit në pronë si dhe taksat e tjera komunale

2019/02/07 - 10:46

Forma e aplikacionit: Vendim për të gjitha kompanit të cilat konkurojnë më rastin e shpalljes se tenderëve dhe ofertave të kryejn obligimet e tatimit në pronë si dhe taksat e tjera komunale