Republika e Kosoves

Klinë

Zyra për Informim

Samije Gjergji- zyrtare për Informim

 

Agron Gashi- zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave