Republika e Kosoves

Kllokot

Misioni & Vizioni

Kyçu

Regjistrohu

 • BUXHETI I DYTË PUBLIK NGA BUXHETI KOMUNAL PËR 2020
 • PLANI PESË – VJEÇAR I MENAXHIMIT TË MBETURINAVE PËR KOMUNËN E KLLOKOT-VERBOVCIT 2017 – 2022

  |

  Forma e aplikacionit
 • Vendimi mbi lajimin e Kuvendit Komunal për pagesën e borxhit ne emër te furnizimit me materijal për zyre per nevojat e komunes se Kllokotit per firmen ,,Foto Rinia,,

  |

  Forma e aplikacionit
 • Vendimin mbi lejimin e Kuvendit Komunal për pagesën e borxhit ne emor te udhetimit ne rellacionit Kllokot-Durrës autotransportit N.T.,,VITIA TRANS,,

  |

  Forma e aplikacionit
 • VENDIM PËR KORNIZËN AFATMESME BUGJETORE PËR VITN 2020-2022 PËR KOMUNËN E KLOKOT

  |

  Forma e aplikacionit
 • Vendim për dhënien e plqimit të Kuvendit të Komunës për zbatimin për procedurës ligjor pë ndyshimit destinacioniët të tokës në zonën kadastrale Kllokot nga toka bujqesore ne toke ndertimore ne emer te pronarit Hasani Mustafë nga komunës Vitiës fsh. Kabash

  |

  Forma e aplikacionit
 • Vendim për dhënien e plqimit të Kuvendit të Komunës për zbatimin për procedurës ligjor pë ndyshimit destinacioniët të tokës në zonën kadastrale Kllokot nga toka bujqesore ne toke ndertimore ne emer te pronarit Agron Qerimi nga Balance

  |

  Forma e aplikacionit
 • VENDIM MBI PLANIN AKSIONAR PËR TRANSPARENCË DHE PJESËMARRJEN E QYTETARËVE NË PROCESIN E PLANIFIKIMIT DHE MIRATIMIT TË BUXHETIT KOMUNAL PËR VITIN 2020

  |

  Forma e aplikacionit
 • Plani Aksionar për transparencë dhe pjesëmarrja e e qytetarëve në procesin e planifikimit dhe përgatitjes së buxhetit komunal për vitin 2020 para aprovimit të saj

  |

  Forma e aplikacionit
 • RAPORTI I AUDITIMIT PËR KOMUNËN E KLLOKOTIT PËR VITIN FINANCIAR TË PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2018

  |

  Forma e aplikacionit
 • kalendari

  Shiko online mbledhjen e Kuvendit të Komunës

  Sondazhi

  How Is My Site?

  • Bad (50%, 2 Votes)
  • Good (25%, 1 Votes)
  • No Comments (25%, 1 Votes)
  • Excellent (0%, 0 Votes)
  • Can Be Improved (0%, 0 Votes)

  Total Voters: 4

  Loading ... Loading ...

  sherbimet

  Qasja ne dokumente zyrtare

  Portali shteteror

  Platforma e komunikimit online

  Pagesat e tatimit ne prone

  Licensa

  Leje

  Himni

  Harta e qytetit

  E-Rekrutim

  E-Administrat

  Broshura

  Autorizime