The Republic of Kosovo

KllokotThe tender Start date Completion date Action
Asfaltimi i rrugëve të paasfaltuara në komunën e Kllokotit
660-22-6231-5-2-1
24-06-2022 14-07-2022 Details