The Republic of Kosovo

Kllokot

Raporti i Kryetarit

2010/09/16 - 12:00

Kryetari i komunes se Kllokotit z. Sasha Mirkovic para qytetareve, delegateve te kuvendit si dhe mediave raportoi per punen e tij si dhe te drejtorive komunale, funksionalizimin e administrates komunale, fillimi i punes se drejtoris per kataster, dhenja e dokumentacioneve per urbanizem dhe kataster, lansimi i certifikatave per tatim ne prone dhe pritet shume shpejt te funksionalizohet sherbimi i ofiqaris, per projektet qe jane realizuar ne komunen e Kllokotit dhe qe priten te realizohen sic jane, asfaltimi i rruges Mogill-Verbovc ne gjatesi prej 5km, kanalizimi ne Kllokot, asfaltimin e rrugeve dhe trotuareve ne Kllokot, kanalizimi ne Gerqar, pastaj ndriqimi publik i Kllokotit dhe i fshatit Mogille.
Kryetari i komunes se Kllokotit raporton per punen 6 mujore