The Republic of Kosovo

Kllokot

Seminari ne Shqiperi

2010/09/16 - 12:00

Para 3 dite  stafi politik dhe stafi ekzekutiv i komunes se Kllokotit kryetari i komunes dhe nenkyretaret e kesaj komune moren pjese ne nje seminar ne Durres te Shiqperis ku ishte prezent edhe ministri i Administrimin Lokal z. Sadri Ferati, seminari ishte i organizuar nga MDA ku eshte punuar ne sesione per zhvillimin e strategjis dhe zhvillimit te komunes se Kllokotit ne periudhen kohore 2010-2020.
Pjesmarrja ne seminarin ne Shqiperi