Republika e Kosoves

Kllokot

Korniza afatmesme buxhetore 2013-2015 për komunën Kllokot-Vërbovc

2018/11/23 - 12:33

Forma e aplikacionit: Korniza afatmesme buxhetore 2013-2015 për komunën Kllokot-Vërbovc