Republika e Kosoves

Kllokot

Aktiviteti Grupi joformal i grave “Gruatë aktive”

2018/12/05 - 4:08

Grupi  joformal i grave “Gruatë aktive” nga Komuna e Kllokotit me një grup grash nga Komuna e Parteshit, janë pjesë e projektit IKC, i cili merret me temën e përfshirjes dhe punës së grave në sipërmarrjet e vogëla.
Projekti do të zgjasë për gjashtë muaj, në të cilin anëtarët e grupit do të marrin pjesë në kurse të caktuara,në përfundim do të marrin një certifikatë të pranuar në fushën e salloneve kozmetike dhe të frizere, në bazë të të cilave do të jenë në gjendje të aplikojnë për projekte dhe kështu të fillojnë biznesin e tyre privat. ekonomik.